Zwiększenie dostępności naszej strony internetowej

W celu ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej, włączyliśmy dla Państwa obsługę dostępności sieci. Dostępność sieci odnosi się do narzędzi, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym korzystanie i dostęp do sieci. Jest to szczególnie istotne w przypadku niepełnosprawności, które mogą wpływać na sposób, w jaki ludzie uzyskują dostęp do sieci i z niej korzystają, w tym:

  • Niepełnosprawność wzrokowa
  • Zaburzenia akustyczne
  • Upośledzenia językowe
  • Niepełnosprawność poznawcza
  • Niepełnosprawność neurologiczna
  • Czasowa niezdolność do pracy (np. złamana ręka)

Lista ta obejmuje również niepełnosprawność związaną z wiekiem, a nawet niepełnosprawność wynikającą z wolnego połączenia internetowego. Funkcjonalność tę włącza okrągła niebieska ikona w prawym górnym rogu. Zapraszamy do korzystania 🙂

Udostępnij:

Ułatwienia dostępu